تبلیغات
متن،موضوع،درس،خلاقیت - قصه حسنك

قصه حسنك

تاریخ:یکشنبه 6 اردیبهشت 1388-12:14 ب.ظ

    قصه ی حسنك

 شب شده ولی هنوز حسنك به خانه نیامده است  حسنك مدت های زیادی است یا دیر به خانه می آید ویا اصلا  به خانه نمی آید.  او به شهر رفته اودرآن جا شلوار های جین وتی شرت های تنگ به تن می كند ، ودر خیابان های شهر ول می گردد ویا در پارك ها پرسه می زند . او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات ، جلو آیینه ساعت ها می نشیند وبه موهای خود ژل می زند. موهای حسنك دیگر مثل پشم گوسفند نیست ، چون او به موهای خود ژل ومواد براق كننده می زند .دیروز هنگامی كه حسنك با كبری چت می كرد ، كبری به اوگفت كه تصمیم مهمی گرفته است ، كبری تصمیم داشت حسنك را رها كند ودیگر با او چت نكند ، چون او با پتروس چت می كرد ، پتروس همیشه پای كامپیوترش نشسته وچت می كند .روزی پتروس دید كه سد سوراخ گردیده ، به این مسئله توجه ی نكرد چون انگشتش به علت زیاد چت كردن درد می كرد. او نمی دانست كه سد تا چند لحظه ی دیگر می شكند ، واز این رو او  درحال چت كردن غرق شد . برای مراسم دفن او ، كبری تصمیم گرفت با قطار به آن سرزمین برود .اما كوه روی ریل راه آهن ریزش كرده بود، ریز علی هنگامی كه از آن جا رد شد ، مشاهده كرد كه كوه ریزش كرده ، اما حوصله نداشت اقدامی بكند. ریز علی سردش بود ودلش نمی خواست لباسش را در آورد .ریز علی چراغ قوه داشت ، اما حوصله درد سر نداشت . قطار به سنگ ها برخورد كرد ومنفجر شد ، كبری ومسافران قطار مردند ، اما ریز علی بودن توجه به خانه رفت. خانه مثل همیشه ساكت وآرام بود .الان چند سالی است كه كوكب خانم همسر ریز علی مهمان نا خوانده ندارد .او حتی مهمان خوانده هم ندارد. او اصلا حوصله مهمان ندارد ، او پول ندارد تا شكم مهمان ها را سیر كند .او در خانه پنیر وتخم ومرغ دارد ، اما گوشت ندارد .او آخرین باری كه گوشت قرمز خرید چوپان دروغگو به او گوشت خر فروخت ، اما او از چوپان دروغگو گله ندارد ، چون دنیا ی ما خیلی چوپان دروغگو دارد. به همین دلیل است كه در كتاب های دبستان ، آن داستان های قشنگ وجود ندارد.

 

                        

 

 كودكان ونوجوانان ، ضمن داستان ها وافسانه ها با حقایق وتجارب زندگی آشنا می شوند : شادی وغم ، كامیابی وناكامی ، امید واری ونومیدی ، محرومیت ، ستم وستم كار، عدالت وعادل، علم وعالم ، خلاصه همه ی رنگ های زندگی را تجربه می كند وآشنا می شود . داستان بیش از سایرانواع هنر در پرورش كودك وانتقال تمدن وفرهنگ واطلاعات به كودكان موثر است. علاوه بر شادی ولذتی كه كودك از شنیدن داستان های گوناگون احساس می كند ، موجب رشد وتكامل ذهنی ایشان نیز می گردد. انسان در تمام سنین به داستان نیازمند است ولی درهر سنی نوع آن تغییر می كند. نخستین دانشمند تربیتی كه درقرون جدید ارزش واهمیت تربیتی داستان را دریافت  فروبل (f.froebel)آلمانی موسس كودكستان است. دانشمندان تعلیم وتربیت ، افسانه سازی وداستان سرایی را یكی می دانند كه دنیای افسانه ای تخیلی كودك را به دنیای واقعی بزرگسالان ارتباط می دهد وچه بسا كه انسان را به ارزش های اخلاقی راهنمایی می كند. داستان بزرگترین وسیله ظهور وجدان پاك وخوی وخصلت مطلوب وپسندیده دركودك است وثبات این صفات دراو به درجه نفوذ وتاثیر داستان بستگی دارد. داستان ، یك معلم جذاب ودوست داشتنی است كه كودك را با انواع فرهنگ ها ومعرفت ها آشنا می كند وتجارب زنده ای دراختیار او قرار می دهد. از بهترین عوامل تشویق كودكان به آموزش ودوست داشتن مدرسه است.

  اگر روانشناسان ودست اندركاران مطالعه رفتار انسان به جای مطالعه صرف كتاب ها ، تفكر صرف، وتجربه های آزمایشی صرف، با مردم جوامع می زیستند واز نزدیك به مشاهده ومطالعه زنده ی پندار وگفتار وكردار كودكان ونوجوانان می پرداختند وبخصوص در مدارس حضور گسترده وعینی داشتند ، شاید درشناخت انسان زودتر به تفاهم می رسیدند وتوفیق پیدا می كردند. زیرا شناخت تنها از راه مطالعه چند كتاب یا چند مورد خاص پیدا نمی گردد ، بلكه به تمرین وممارست وعمل نیاز دارد.

 انسان در دنیای رو به رشد تكنولوژی واطلاعات علمی ناگزیر است به شدن بیبش از (( بودن)) و((داشتن)) فكر كند ودر این راه تلاش نماید. زیرا او رسالتی دارد كه منحصر به خودش می باشد كه اگر از آن غفلت ورزد نه از انسان خبری خواهد بود ونه از انسانیت وبه دست خویش ، عوامل هلاكت وفلاكت خود را فراهم خواهد ساخت وبه اصطلاح قرآن كریم زیانكار دنیا وآخرت خواهد شد. انسان شدن ورسیدن به خصایص انسانیت جز از راه تعلیم وتربیت سالم امكان ندارد. تربیتی كه به كلیت رفتار انسان توجه دارد وبهره مندی از زندگی سالم را هدف عمده ی خود تلقی می كند. تربیتی كه امروز انسان را فدای آینده نمی كند ، بدون این كه از آینده او نیز غافل گردد. اساس تربیتی كه از دوگانگی وچند گانگی به دور است وبه این حقیقت عینی رسیده است كه انسان پیوسته درابعاد سه گانه خویش زندگی می كند ، توجه كامل دارد . از این قرار است : ایمان ، برای تحقق عبودیت ویگانه پرستی - اخلاق ، برای تحقق برادری وروابط سالم وسازنده بین مردم .علم ، برای تحقق سلطه انسان بر طبیعت وبهره برداری سالم از آن. تربیتی كه علم ، قدرت ومحبت متقابل را با هم شرط ضروری زندگی سالم می داند ومی كوشد این سه مقوله را به صورت هماهنگ در همه ی كودكان ومردم ایجاد وتقویت كند ، تربیتی ایده ال وسالم است . تربیت سالم این هدف را دنبال می كند كه متربی ( شخص مورد تربیت) شناخت لازم نسبت به خداوند وقانون های او ، به خویشتن ، به دیگران، به اشیا وبه طبیعت ، را پیدا كند ودر طول حیاتش پیوسته ومداوم براین شناخت پایه ای خویش بیفزاید. قدرت لازم را برای كاربرد معقول ومشروع شناخت یا علم ومعرفت خود به دست آورد ومهارت محبت متقابل ( دوست داشتن ودوست داشته شدن ) لازم برای برای استفاده مطلوب وسالم ازشناخت وقدرت اكتسابی اش را بیاموزد. انسان وقتی می تواند سعادتمند واقعی هر دوجهان باشد كه دست ودل ومغز او هماهنگ تربیت یابند واو از بدن سالم ، عاطفه سالم ، فكر سالم با هم بهره مند گردد. چنین تربیتی است كه انسان هرروز بیشتر ارزش حیاتی آن را درك می كند وخود را كاملا بدان نیازمند احساس می كند.

 برای رسیدن به تربیت سالم متخصصان علوم انسانی (روان شناسان ، جامعه شناسان ، انسان شناسان ، دانشمند ان تعلیم وتربیت ) پیوسته درتلاش وكوشش هستند كه بهترین ، موثرترین وسالم ترین وسایل وامكانات تربیتی را بوجود آورند تا  دانش آموزان را به صورت همه جانبه مخصوصا با توجه به سه كیفیت خاص انسانی یعنی احساسات دینی، احساسات اخلاقی ، واحساسات زیبا دوستی تربیت كنند ، بدون اینكه رفتار انسان را به جسمی وروحی وتغییر رفتار را به آموزشی وپرورشی تقسیم كنند. از جمله این  وسایل وامكانات تربیتی مطلوب كه دردهه اخیر مورد عنایت خاص مربیان قرار گرفته است وآثار سودمند آن را درتربیت كودكان ونوجوانان تاكید می كنند ، موضوع ادبیات كودكان ونوجوانان است. آشنایی با این موضوع وكاربرد صحیح آن می تواند آموزش ومحیط آموزشی را برای كودكان بسیار جالب وجذاب نماید. خوشبختانه در كشور ما نیز ارزش واهمیت این مهم شناخته شده است وآثار متعدد ومتنوعی دردسترس همگان قرار دارد. معلمین از این فرصت می توانند نهایت استفاده را بكنند ، به لحاظ تربیتی وتنوع درمطالب آموزشی ، وعلاقمند كردن كودكان به درس ومدرسه وایجاد یادگیری عمیق با توجه به سه مقوله ی تربیتی كه درآغاز بدان اشاره شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
masakoquezergue.blog.fc2.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:22 ب.ظ
After looking at a number of the blog articles on your
blog, I truly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark
webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site
as well and tell me how you feel.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:45 ب.ظ
I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog
that's both educative and engaging, and let me tell you,
you have hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking
intelligently about. I'm very happy I came across this in my hunt for something concerning this.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:42 ب.ظ
Hi, just wanted to mention, I enjoyed this post.
It was practical. Keep on posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر