تبلیغات
متن،موضوع،درس،خلاقیت - ییا دتبا سرادم ناكدوك یشاقن رد یلیمحت عوضوم همان موضوع تحمیلی درنقاشی كودكان مدارس ابتدایی

ییا دتبا سرادم ناكدوك یشاقن رد یلیمحت عوضوم همان موضوع تحمیلی درنقاشی كودكان مدارس ابتدایی

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388-09:40 ب.ظ

 

  ییا دتبا  سردام ناكدوك یشاقن رد یلیمحت عوضوم همان موضوع تحمیلی در نقاشی كودكان مدارس ابتدایی

 

دست اندركاران فعالیت های هنری وصاحب نظران این رشته، هدف از فعالیت های هنری دانش آموزان را غنای عاطفی وفكری آنان می دانند. درتعلیم وتربیت باید این مهم مورد توجه ودقت نظر قرار گیرد وپرورش یابد .زیرا قبل از هر چیز شگفتگی كودك وتجاربی كه شخصیت اورا پخته وارتقا می دهد ، دارای اهمیت می باشد. در عرصه ی فعالیت نقاشی برای كودك ، اجرای آن بیش از نتیجه ومحصول كار جالب ودارای اهمیت است. زیرا كودك این احساس را دارد ، كه كاری را مربوط به خود انجام می دهد كودك باید توانایی كسب تجارب مخصوص خود نه تجارب ما را داشته باشد. به همین دلیل ما معلمان ووالدین گرامی نباید در پی آن باشیم تا آثار كودكان از نظر صوری صحیح باشد ویا اگر درست كشیده باشند به آنان جایزه بدهیم ، زیرا این امر با عث آشفتگی وانهدام عنصر الهام درنقاشی كودكان می شود. معلمان ووالدین باید وسایل وامكانات مورد نیاز هنری كودكان را دراختیار آنان قرار دهند ومحیطی را برای او خلق كنند كه كودك برای خلاقیت هنری تشویق شود وخود دست به تجارب بدیهی وزیباشناسانه بدهد. معلمان گرامی باید ، آگاه باشند كه غلط گیری درعرصه نقاشی كمترین اهمیت را درخلاقیت هنری داراست. ولی متاسفانه هنوز هم درمدارس معلمان ، كودكان را وادار به كپی كردن محدود می كنند . برای كودكان كوچك معمولا از آلبوم هایی استفاده می گردد كه كودك باید یك شكل را از روی شكل رنگ شده آن رنگ كند ویا از روی شكل دیگری ، شكل ناقصی را تكمیل كند.، وكودكان بزرگتر نیز از منظره یا صورت كپی برداری می كنند . با این گونه وسایل ، همه فكر می كنند كه آموزش واقع گرایانه كه براساس آن كودك حقیقت پیروزی را باشكل های منظم ورنگ های دقیق یاد می گیرد- به همان صورتی كه برای یك بزرگسال دارای هوش متوسط قابل شناخت است - باید تعلیم داده شود. این واقع گرایی با مهم ترین بخش از هنر مدرن مغایرت دارد واز آن مهمتر این است كه كودك دارای خصوصیات روانی مخصوص به سن وسال خود است ونباید او را به عنوان یك بزرگسال ناكامل درنظر گرفت. درضمن، این كودك ، خودش بزرگ می شود وهیچ دلیلی ندارد كه بهر قیمتی باشد اوهم دارای معیارها واحساسات وادراك های هنری معینی باشد . از طرف دیگر هركودكی دارای خواست های مخصوص به خلق وخوی خود است ووقتی این خواست ها با خصوصیات سنی او مخلوط گردد، باعث آن می شود كه او دنیا را از دیدگاهی بنگرد كه بیشتربزرگسالان قادر به دیدن آن نیستند. اگر كودكی به ابتكار وسلیقه خود از نقاشی های دیگر كودكان كپی بردارد می توان گفت كه به خود اطمینان ندارد، یا چیزی برای بیان ندارد.

 نتیجه ای كه از این كار یعنی كسب الهام از نقاشی دیگران عاید می شود ، همیشه منفی است. بر همین اساس به دلایل متعددی تحمیل یك موضوع اجباری مثلا وادار كردن تمام شا گردان یك كلاس به كشیدن منظره یا یك گل وغیره ... كار اشتباهی است. به طور كلی هر نوع اجباری بدون انگیزه یی ارزشمند ، به كودك آسیب می رساند وبطور ناگهانی قدرت خلاقیت او را ترمز می كند.در واقع ، بیان هنری واقعه یی مهم نیست ، بلكه شبكه ارتباطی ظریفی است بین هنرمند ومحصول هنری او كه در نتیجه خواست های شخصی وحالات ناخودآگاه واحساسات وهوش كودك پدید می آید . اگر معلمان ووالدین خواستار كشیدن چیزی بیش از امكانات عینی كودك باشند، ممكن است این موضوع با عث وارد آمدن ضربه روحی بركودك شود. به طور مثال اگر از كودك سه ساله یی خواسته شود كه انسانی را با تمام جزئیاتش نقاشی كند، درصورتی كه او خود را قادر به انجام این كار نبیند ویا اصلا الزامی در این كار حس نكند ، بر اثر سوتفاهمی كه نسبت به احترام وخواسته هاوقابلیت بزرگسالان دارد، دروجود او احساس تبعیت پرورش می یابد .شاید این حالت با عث وابستگی نادرستی به بزرگسالان دروجود كودك شود واو از كاوش های فردی كه بسیار مورد علاقه كودكان است ، باز می دارد. درست است كه اكثر كودكان دبستانی به طور طبیعی تمایل به كشیدن نقاشی دارند واز این كار لذت می برند ، ولی نمی توان گفت كه همه كودكان با نقاشی سر گرم می شوند . خیلی از آن ها كه دارای قدرت جسمی ضعیفی هستند ، دلشان نمی خواهد نقاشی كنند ویا مجبور به این كارشوند واگر آن ها را به زور وادار به این كار كنیم ازآن ها كودكانی عقده ای خواهیم ساخت. از طرفی دیگر اگر بنابر دلایل سنی وتجربی ، از كودكان خواستار بیان موضوع هایی شویم كه از نظر كودك، كهنه وقدیمی شده ، ممكن است باز هم نتایج منفی عایدمان شود. دراین صورت كودك فكر خود را با الگوهای ، معیاری ومكانیكی تثبیت می كند وهر بار كه از او بخواهیم چیزی بكشد همان الگو ها ی معیاری را عرضه خواهد كرد ، درست مانند كودكی كه شعر كوتاهی را به طور مكانیكی ده ها بار می خواند. این نوع تكرار قالبی دارای خصوصیات برگشت به عقب ویا ترمز است واگر موقعیت تغییر نكند ، با گذشت زمان با عث جمود فكری می شود. برای كسب تجاربی كه هوش وحساسیت كودك را پر بار وغنی می كند ، باید هنگامی كه او نقاشی می كند ، عمیقا  احساس رضایت كند. برای رسیدن به این منظور شرایطی لازم است كه باید معلمان ووالدین دراختیار آنان قرار دهند. چنان كه قبلا گفته شد ، معلمان ووالدین نباید به طور مستقیم دراین امر دخالت كنند، ولی درعین حال نباید هم خود را كاملا كنار بكشند ، یا به هیچ طریقی دخالت نكنند وفقط نقش یك بیننده را داشته باشند .عدم دخالت كامل نیز مانند تحمیل موضوع های اجباری نتیجه یی مشابه با نتیجه نقاشی های قرار دادی وقالبی وسرسری دارد كه هیچ علاقه یی بر نمی انگیزد . مقصود از آزادی كودك در امر نقاشی ، این است كه او باید دارای امكاناتی باشد تا بتواند در محیطی از نظر تجربی غنی ومحرك كه خود را كاملا راحت حس كند واز ژرفای وجودش ، به فعالیت بپردازد.

 1-لوازم- منظور وسایلی است كه مناسب او باشد ، وسایلی كه باعث دلسردی اش نشود. تهیه یك دست مداد رنگی خوب، گواش نیز مناسب است زیرا به راحتی روی كاغذ قرار می گیرد .اما آبرنگ چون نیاز به دقت بیشتری دارد برای كودكان بزرگ تر مناسب می باشد.

 2-نقاشی گروهی- معلمان می توانند به چندین كودك پیشنهاد كنند ، كه با همدیگر نقاشی بكشند ، این كار اغلب نتیجه خوبی می دهد. زیرا افكار جدید در میان كودكان راحت تر از آن مبادله می شود كه ، در مغز یك كودك روان می گردد. جنبه های مثبت دیگر كمك متقابل وممنوعیت كمتر ، وبحث دسته جمعی درباره ی عقاید خود ودیگران.

 3-موسیقی ونقاشی- می توان موسیقی ونقاشی را با هم تركیب كرد. موسیقی نیز مانند رنگ برای بچه ها بسیار گیرا است. زیرا ریتم - آن را فوری حس می كند .قلم مو نیز ریتم مخصوص به خودش را دارد ، هم چنان كه موسیقی رنگ خود را دارد. می توان بچه های كوچك را عادات داد تا با گوش دادن وحس كردن موسیقی نقاشی كنند ویا با تعقیب حركات موسیقی ارزش خط ورنگ را بفهمند.

 4- محیط تربیتی- معلمان برای وسعت بخشیدن به شناخت كودك یا نفوذ در تخیلات او، می توانند به طرق مختلف بر روی رفتار بیانی او اثر بگذارند ، ممكن است كودك درخود احتیاج به شناخت بیشنژ حس كند. یكی از طرق تحریك تخیلات كودكان یك كلاس تعریف یك داستان است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Olejek Konopny CBD
سه شنبه 2 بهمن 1397 03:54 ق.ظ
Hey would you mind stating which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems
different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
krzem do picia cena
شنبه 29 دی 1397 08:48 ق.ظ
Asking questions are genuinely pleasant thing if
you are not understanding anything fully, but this post
gives fastidious understanding even.
download
جمعه 28 دی 1397 01:25 ب.ظ
I got this web site from my friend who shared with me concerning this site
and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative content at this time.
yajairamccawley.weebly.com
سه شنبه 25 دی 1397 08:52 ب.ظ
Currently it sounds like BlogEngine is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
women cosplay lingerie costumes
سه شنبه 25 دی 1397 05:51 ب.ظ
I think that is one of the so much significant info for me.
And i'm satisfied studying your article. However should observation on few normal
things, The site taste is wonderful, the articles is in reality nice : D.

Just right activity, cheers
adelaide weather
دوشنبه 24 دی 1397 11:12 ق.ظ
May I just say what a comfort to uncover a person that actually understands what they are
talking about online. You certainly know how to bring an issue to light and
make it important. More people need to read this and understand this side of
the story. I can't believe you're not more popular because you
surely have the gift.
download
یکشنبه 23 دی 1397 10:54 ب.ظ
Ahaa, its good discussion regarding this piece of writing here at this website,
I have read all that, so now me also commenting at
this place.
Costume_Overview_for_Sprucing_Up_Like_the_Devil_Dante.D
جمعه 21 دی 1397 04:40 ق.ظ
I do not even know the way I ended up here, but I thought this put up
was once good. I don't know who you might be but certainly
you're going to a famous blogger in the event you aren't already.
Cheers!
cosplay costumes nyc
چهارشنبه 19 دی 1397 04:16 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, except before ending I am reading this great
post to increase my experience.
amazonaws
سه شنبه 18 دی 1397 12:18 ب.ظ
I just like the helpful info you provide on your articles.
I will bookmark your weblog and test again here frequently.
I am quite sure I will be informed lots of new stuff proper right here!
Good luck for the following!
S3.amazonaws.com/1227.assets/sitemap.xml
سه شنبه 18 دی 1397 11:45 ق.ظ
It's awesome for me to have a site, which is beneficial designed for my
knowledge. thanks admin
dating online
شنبه 8 دی 1397 10:29 ب.ظ
Hey there! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my good
old room mate! He always kept talking about
this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good
read. Thank you for sharing!
download
شنبه 8 دی 1397 02:46 ق.ظ
Hi there, yes this post is genuinely nice and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.
vyzivove doplnky na rast svalov
پنجشنبه 6 دی 1397 08:36 ب.ظ
Hello there! This post could not be written any better!
Going through this post reminds me of my previous
roommate! He constantly kept talking about this. I'll forward this article to him.
Fairly certain he will have a great read. Thank you for
sharing!
Funny Picture
شنبه 1 دی 1397 02:28 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I'm attempting to
find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
rast svalov
پنجشنبه 29 آذر 1397 08:43 ب.ظ
Hey there I am so delighted I found your weblog, I really found you by mistake, while I was looking on Bing
for something else, Anyhow I am here now and would just
like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go
through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the fantastic work.
escort bakirkoy
شنبه 24 آذر 1397 08:46 ق.ظ
Ahaa, its good conversation on the tppic of this paragraph at this place at this
blog, I have read all that, so at this ttime
me also commenting at tuis place.
Positivesingles.com
چهارشنبه 21 آذر 1397 03:28 ق.ظ
This is my first time go to see at heere and i amm
really happy to readd all at single place.
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Regards, Quite a lot of tips.

compare prices cialis uk cialis et insomni cialis 50 mg soft tab buy cialis sample pack cialis uk next day cialis prices how does cialis work cialis 5 mg funziona we use it 50 mg cialis dose cialis kaufen wo
over door clothes hanger
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:18 ب.ظ
Hi there! Do you know if they make any pougins to assist wit SEO?

I'm trying to get mmy blog to rank for some trgeted keywords but I'm not seeing very good success.

If you know of aany pllease share. Appreciate it!
best muscle growth pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:12 ق.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to protect against
hackers? I'm kinda paranoid about losing everything
I've worked hard on. Any recommendations?
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:22 ق.ظ

This is nicely said! .
american pharmacy cialis cialis generique import cialis cialis lilly tadalafi achat cialis en europe order cialis from india where do you buy cialis cialis professional yohimbe cialis tablets for sale buying brand cialis online
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:10 ق.ظ

Appreciate it, An abundance of info.

cipla cialis online cialis uk acquistare cialis internet legalidad de comprar cialis ou acheter du cialis pas cher no prescription cialis cheap acquisto online cialis cialis vs viagra cialis coupons cialis kaufen wo
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:41 ب.ظ

Thanks a lot! Wonderful information!
cialis generico cialis kamagra levitra link for you cialis price cialis manufacturer coupon no prescription cialis cheap cialis dose 30mg cialis 5mg billiger enter site very cheap cialis cialis generico lilly pastillas cialis y alcoho
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:48 ق.ظ

Amazing a lot of awesome advice!
rezeptfrei cialis apotheke cialis generic when will generic cialis be available generic cialis 20mg uk cialis 5 mg funziona cialis kaufen wo enter site very cheap cialis cialis kamagra levitra cialis pas cher paris we like it cialis soft gel
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Wow lots of amazing info!
import cialis best generic drugs cialis tadalafil 10 mg buy cheap cialis in uk only now cialis for sale in us cialis uk cialis kaufen wo how to buy cialis online usa cialis 100mg suppliers click now buy cialis brand
Shannon
دوشنبه 12 آذر 1397 07:17 ب.ظ
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to
all your posts! Carry on the superb work!
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Helpful info. Thanks.
generic cialis pro acheter du cialis a geneve cialis e hiv cialis patentablauf in deutschland cialis 5mg cialis 100 mg 30 tablet cialis cost callus canada discount drugs cialis generic cialis pro
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Regards, Plenty of information.

achat cialis en suisse cialis sale online tadalafil 10 mg cialis alternative import cialis cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable cialis generico we recommend cialis best buy we recommend cialis best buy
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:35 ق.ظ

Wow a lot of awesome information!
buying cialis on internet tadalafil 5mg generic cialis at walmart cialis 5 effetti collaterali the best choice cialis woman cialis preise schweiz tadalafil tablets buy brand cialis cheap cialis 05 cialis herbs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30